Zou jij wel wat zekerder in je schoenen willen staan? Zou je wel iets weerbaarder en assertiever willen zijn? En zou je het fijn vinden om hier mee te oefenen en er tips voor te krijgen? Volg dan de Strong Kids training. Een Strong Kids Training is een weerbaarheidstraining waarbij gewerkt wordt in kleine groepjes. 

Gemmy van Forza Ragazzi is gecertificeerd Strong Kids Trainer. 

Er is een Strong Kids Training voor basisschoolkinderen en er is een Strong Kids Training voor jongeren uit het voortgezet onderwijs. De Strong Kids Training kan ook op school aangeboden worden. 

Strong Kids gaat uit van het unieke karakter van elk kind. Kinderen leren om hun eigen keuzes te maken, te leren wat bij hen past, wie ze zijn en wat hun plek in de groep is. De kinderen en tieners mogen telkens kiezen of zij een groepsproces of een individuele opdracht willen doen. De opdrachten zijn leuk, prikkelend, interactief en leerzaam.


Weg Wijs Counseling: “Wat de Strong Kids zo bijzonder maakt is dat kinderen en tieners zélf mogen kiezen of ze wel of niet aan een groepsproces willen meedoen of dat ze een individuele opdracht willen doen. Zo leert het kind of de tiener leerling naar zijn of haar eigen gevoel te luisteren en eigen keuzes te maken” .