Het kind is de client. Dat betekent dat de hulpvraag van het kind centraal staat.

Elk kind is uniek en heeft recht op een eigen, unieke benadering en behandeling die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is afgestemd. Het kind heeft zelf het antwoord op zijn of haar vragen in zich; het kind beschikt over eigen hulpbronnen en een zelfoplossend vermogen.

Kindertherapie dient als ondersteuning en/of aanzet bij het kind om zijn of haar eigen kracht te gaan. Zo is het kind in staat die keuzes te maken om het probleem op te lossen op zijn of haar eigen manier. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld

Privacy: Het kind is de client van de kinder- en jeugdtherapeut. De inhoud van de sessies zijn prive en worden pas na overleg met het kind, met ouders of anderen besproken. Dat betekent dat het kind zelf de keuze heeft met wie hij of zij de besproken en behandelde zaken wenst te delen. Indien ik van mening ben dat het in het belang van het kind is informatie te delen, zal ik hiertoe een gemotiveerd voorstel aan het kind doen.

Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn voor mij belangrijke waarden.