Vereniging van en voor kindertherapeuten

De beroepsvereniging voor kinder- en jeugdtherapeuten is opgericht in 2009. De VvvK-therapeuten verlenen integratieve therapie (kortdurende vorm van psychotherapie) aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. Doel van de VvvK is om de kwaliteit van de kinder- en jeugdtherapie in Nederland te garanderen, bevorderen en ontwikkelen door o.a. het hanteren van duidelijke toelatingscriteria. De aangesloten therapeuten worden door de VvvK jaarlijks getoetst op kennis, kunde en professionaliteit.

Zij werken integratief, de therapie is laagdrempelig, kortdurend en gericht op snel herstel zodat het kind (4 -12 jaar) of de jongere (13 -18 jaar) het weer zelf kan. Kortom, elke therapie is uniek en maatwerk. VvvK-therapeuten vindt u in heel Nederland. Zij worden veelal (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

De VvvK gelooft in samenwerking om haar positie en die van haar leden te versterken en heeft dan ook nauwe contacten met andere beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere professionals in het veld. Met het overkoepelende doel voor ogen, vindt op dit moment de pilot ‘Effectmeting’ plaats waarbij op wetenschappelijke wijze het effect van de integratieve therapie wordt onderzocht.

Forza Ragazzi is ingeschreven bij de VvvK.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

Forza Ragazzi is ingeschreven bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als Register therapeut BCZ.

AGB praktijkcode 90-50486
AGB Zorgverlenercode 90-041670

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Forza Ragazzi is ingeschreven zijn in het RBCZ-register en het TCZ-register en is derhalve onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Kamer van Koophandel

Kindertherapie Valkenswaard is een handelsnaam van Forza Ragazzi.

Forza Ragazzi staat ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 17172331