Vereniging van en voor kindertherapeuten

De beroepsvereniging voor kinder- en jeugdtherapeuten is opgericht in 2009. De VvvK-therapeuten verlenen integratieve therapie (kortdurende vorm van psychotherapie) aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. Doel van de VvvK is om de kwaliteit van de kinder- en jeugdtherapie in Nederland te garanderen, bevorderen en ontwikkelen door o.a. het hanteren van duidelijke toelatingscriteria. De aangesloten therapeuten worden door de VvvK jaarlijks getoetst op kennis, kunde en professionaliteit.

Zij werken integratief, de therapie is laagdrempelig, kortdurend en gericht op snel herstel zodat het kind (4 -12 jaar) of de jongere (13 -18 jaar) het weer zelf kan. Kortom, elke therapie is uniek en maatwerk. VvvK-therapeuten vindt u in heel Nederland. Zij worden veelal (deels) vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering.

De VvvK gelooft in samenwerking om haar positie en die van haar leden te versterken en heeft dan ook nauwe contacten met andere beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere professionals in het veld. Met het overkoepelende doel voor ogen, vindt op dit moment de pilot ‘Effectmeting’ plaats waarbij op wetenschappelijke wijze het effect van de integratieve therapie wordt onderzocht.

Forza Ragazzi is ingeschreven bij de VvvK met licentie nummer A-10-071.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Forza Ragazzi is ingeschreven bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als Register therapeut BCZ met licentie nummer 409069R.

AGB praktijkcode 90-50486
AGB Zorgverlenercode 90-041670

Het College van Toezicht en het College van Beroep bewaken de kwaliteit van de beroepsuitoefening binnen de complementaire zorg. Forza Ragazzi is ingeschreven in het RBCZ-register en het TCZ-register en is derhalve onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg

De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG) – opgericht in 2016 – is een onafhankelijke stichting die namens zorgverleners uit de complementaire en alternatieve zorg samen met de Consumentenbond en de Stichting Geschillencommissies voor Consumentzaken (SGC), de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen heeft opgericht. De SCAG fungeert in deze samenwerking als een branche-instituut dat het register van aanmelding voor de geschillencommissie beheert en een vertrouwenspersoon voor de zorgverlener beschikbaar stelt. Forza Ragazzi is ingeschreven onder nummer 11737.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De stichting heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De bij deze stichting betrokken organisaties zijn het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).  De stichting tracht haar doel te bereiken door het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op hbo-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;  het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak en het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een inschrijving in het register.

Forza Ragazzi is SKJ geregistreerd.

Kamer van Koophandel

Kindertherapie Valkenswaard is een handelsnaam van Forza Ragazzi.

Forza Ragazzi staat ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 17172331