Verzekering

Omdat ik lid ben van de Vereniging van en voor Kindertherapeuten (VvvK) is er een groot aantal ziektenkostenverzekeraars dat (een deel van) het uurtarief zal vergoeden als u aanvullend verzekerd bent, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Vraag uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden. Mocht u geen vergoeding van de ziektekostenverzekeraar krijgen, onderzoek dan uw mogelijkheden de kosten als bijzondere ziektekosten af te trekken van de belasting. Ook kunt u het PGB (persoonsgebonden budget) gebruiken om de kosten van de Kinder- en Jeugdtherapeut te betalen.

Tarieven

Intakegesprek € 60,-
sessie/uur € 80,-
Oudergesprek/uur € 80,-
Verslaglegging (op verzoek) € 60,-
Observatie € 80,-
Gesprek leerkracht/IB € 80,-

Het uurtarief per sessie is inclusief de tijd die nodig is voor voorbereiding en verwerking van informatie achteraf.

Mocht een afspraak minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, dan kan de sessie alsnog in rekening worden gebracht.

 

AGB Praktijkcode: 90-50486
AGB Zorgverlenercode: 90-041670