Forza Ragazzi heeft de volgende maatregelen en afspraken die die praktijk Corona Proof maken:

Intake & Kennismaking

 • Intake gesprek; dit is de eerste afspraak waarbij normaal gesproken ook ouder (s) aanwezig zijn is zo mogelijk online, via beeldbellen.
 • De therapeut zal dan met de IPAD rondlopen en een impressie van de praktijkruimte laten zien
 •  

Sessies

 • Ouders die hun kind wegbrengen zeggen bij de deur hun kind gedag. Mocht er in een uitzonderlijk geval van afgeweken moeten worden, dan is er in de praktijk de ruimte voor;  met strepen op de grond is de afstand tot elkaar duidelijk aangegeven.
 • Kinderen wassen bij het komen en gaan hun handen en er is handgel beschikbaar
 • Kinderen hebben een vaste plek aan de werktafel. Deze plek biedt anderhalve meter ruimte tot de therapeut. Deze ruimte is zichtbaar gemaakt op de vloer
 • De therapeut kan op deze manier ook op een veilige afstand alle benodigde materialen pakken.
 • De materialen die gebruikt worden, worden eerst schoongemaakt met speciaal daarvoor bedoelde desinfecteer doekjes
 • Kinderen nemen bij elke afspraak hun eigen stiften/kleurpotloden mee

Preventie

 • Na elke afspraak wordt de werkplek schoon gemaakt
 • Bij Covid-19 gerelateerde symptomen zoals verkoudheid in het gezin van het kind of in het gezin van de therapeut wordt de afspraak verzet totdat de richtlijnen aangeven dat er weer veilig gewerkt kan worden.

Luchtkwaliteit

Iedereen ademt CO2 uit. De CO2-waarde hangt erg nauw samen met de productie van andere lichaamsstoffen en geuren, en is daarom een goeie indicator voor een muffe en slechte luchtkwaliteit. Te hoge CO2-concentraties zorgen voor hoofdpijn, moeheid en een daling van de prestaties. CO2 stijgt wanneer er meer personen aanwezig zijn, wanneer de ventilatie ondermaats is en wanneer mensen langer in de ruimte blijven. Op dit ogenblik ontbreekt de correcte relatie tussen CO2 concentratie en aantal virusdeeltjes. Wel is het duidelijk dat efficiënte luchtverversing zorgt voor de verdunning van infectieuze luchtdeeltjes, waardoor de kans op besmetting via de lucht vermindert. Dat maakt dat te hoge CO2 concentraties een gevaar vormen, en luchtverversing een belangrijke rol speelt bij de verspreiding. Om de luchtkwaliteit te blijven garanderen worden ouders daarom verzocht niet langer aanwezig te blijven dan strikt noodzakelijk.