Sinds april 2013 ben ik door de Stichting ” Pesten Buiten Westen” gecertificeerd als KOMOP Pestcoach.

De KOMOP Pestcoach gaat ervan uit dat, als het gepeste kind het zelf kon oplossen, het dit dan al gedaan zou hebben. Ook ben ik van mening dat een kind dat lekker in zijn vel zit en met zelfvertrouwen in de wereld staat, het niet nodig heeft om te pesten. Daarom is het van belang dat ook de pester begeleiding krijgt en niet alleen maar correctie.

Het is belangrijk dat er geluisterd wordt naar het kind; zowel naar de pester als naar het gepeste kind.

Bij Pesten wordt er meestal ook een groep kinderen meegetrokken in het pesten. Het kan ook zijn dat de groep geen actie onderneemt om het gepeste kind te helpen. Dit zijn vaak kinderen die bang zijn anders zelf het slachtoffer te worden.
Pesten is dus een groepsproces.

Elke pestsituatie is anders. En hoewel de KOMOP Pestcoach werkt volgens een stappenplan, is er geen vast programma dat standaard ingezet wordt. Als KOMOP Pestcoach geef ik afgestemd op de situatie invulling aan het KOMOP Stappenplan.