Per 1 januari 2021 zijn de tarieven als volgt:
PrestatiecodeOmschrijvingTarief
24700Psychologische begeleiding; Intakegesprek€ 70,-
24505Coaching: Sessie per 60 minuten
(incl. tijd nodig voor voorbereiding en verwerking van informatie achteraf)
€ 70,-
24509Oudergesprekken|Ouderbegeleiding€ 70,-
24510Andere verslaglegging op verzoek€ 40,-
24506Counselling: Gesprek leerkracht/IB, Observatie en alle overige zaken€ 55,-
Reiskosten indien gesprekken plaatsvinden buiten Valkenswaard€ 0,19 per km.
Voor alle tarieven geldt dat deze per handeling van maximaal 60 minuten zijn. Indien een handeling langer duurt kan dit doorberekend worden.

Mocht een afspraak minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, dan kan de sessie alsnog in rekening worden gebracht.

Vergoedingen

Omdat ik lid ben van een beroepsvereniging is er een groot aantal ziektekosten verzekeraars dat (een deel van) het tarief zal vergoeden als u aanvullend verzekerd bent, afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Mocht u geen vergoeding van de ziektekostenverzekeraar krijgen, onderzoek dan uw mogelijkheden de kosten als bijzondere ziektekosten af te trekken van de belasting. Ook kunt u het PGB (persoonsgebonden budget) gebruiken om de kosten van de Kinder- en Jeugdtherapeut te betalen. Het CAT-Vergoedbaar, mijn beroepsvereniging heeft een lijst gepubliceerd van (deels) vergoedbare zorg op basis van de hierboven genoemde prestatie code. U kunt die lijst hier onder downloaden.

Gezien de vele wijzigingen van het vergoedingenstelsel en de complexe materie kan ik u daar lastig in adviseren. Vraag uw ziektekostenverzekeraar naar de mogelijkheden. Wijs uw verzekeraar op de AGB codes van mijn praktijk en van mijzelf. Deze zijn:

  • AGB praktijkcode 90-50486
  • AGB Zorgverlenercode 90-041670