“Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst
dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.”

Een hele mond vol! Ik vertaal dat naar:

De zekerheid dat de het kind of de jeugdige die bij mij komt op de best mogelijke manier begeleiding krijgt.

Om dat te realiseren heb ik een aantal zekerheden ingebouwd:

Veiligheid

Fysieke veiligheid

De praktijkruimte is een speciale ruimte in huis. Deze ruimte is als onderdeel van het huis voorzien van inbraakdetectie om zo diefstal van materialen te voorkomen. Daarnaast is een brandmelder geïnstalleerd om beginnende probleempjes snel te detecteren. Mocht een probleempje zich voordoen dan is een brandblusser in de ruimte aanwezig. Ook heeft de ruimte twee uitgangen. Een verbandtrommel is binnen handbereik. Documenten, voor zover (nog) niet digitaal worden in een afgesloten kast opgeslagen.

Gegevens

Website: De website van Forza Ragazzi bevat geen informatie over personen. Deze website is ondergebracht bij de Nederlandse hosting provider Antagonist. Alle gegevens tussen de server van Forza Ragazzi en je pc thuis worden via een beveiligde https verbinding verstuurd. Een verwerkingsovereenkomst in het kader van de AVG is integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden. |
Mail: Mail is van nature niet gegarandeerd veilig, daarom spreken wij af dat wij in de mail geen privé informatie delen.
Gegevens: Bij wet (AVG, 2018) is dat in Nederland al heel goed geregeld. Omdat dit zo’n belangrijk onderdeel is van kwaliteit heb ik daar een aparte pagina voor gemaakt. Wil je meer weten over privacy en gegevens veiligheid dan moet je daar even verder lezen.
Facturen: De financiële informatie wordt verwerkt met een systeem van Moneybird. Alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking van de facturen wordt daarin opgeslagen. Moneybird heeft een uitgebreid systeem van gegevensbeveiliging.

Kennis

Nascholing en Reflectie

Coaching en therapie is een vak van veel luisteren, begrijpen en van elkaar leren. Daarom volg ik jaarlijks bijscholingen om er voor te zorgen dat de nieuwste inzichten worden meegenomen.

Ook spiegel ik mezelf een aantal jaren per jaar met collega kindertherapeuten, intervisie. Door een case van mij of van collega’s anoniem te bespreken leer ik van de inzichten van mijn collega’s om zo te blijven groeien in mijn vak.

 

Vereniging van en voor kindertherapeuten

De beroepsvereniging voor kinder- en jeugdtherapeuten is opgericht in 2009. De VvvK-therapeuten verlenen integratieve therapie (kortdurende vorm van psychotherapie) aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar. Doel van de VvvK is om de kwaliteit van de kinder- en jeugdtherapie in Nederland te garanderen, bevorderen en ontwikkelen door o.a. het hanteren van duidelijke toelatingscriteria. De aangesloten therapeuten worden door de VvvK jaarlijks getoetst op kennis, kunde en professionaliteit. Ik ben lid geweest van de VvvK tot en met 2020. Vanaf 1 januari 2021 heb ik een andere keuze gemaakt.

Beroepsorganisatie CAT – vergoedbaar

Het is bijna niet meer mogelijk het allemaal in je eentje te doen. We moeten samen zorgen voor goede kwaliteit in de geleverde zorg, zonder onnodige regels. De fam. van der Wilk, oprichters van het Collectief Alternatief Therapeuten, zet zich al sinds 1980 in voor de alternatieve therapie en haar beoefenaars. Er wordt steeds hard gewerkt en onderhandeld om tot de meest complete en betaalbare oplossing te komen. Aansluiting bij het het CAT betekent voor mij met een gerust hart de toekomst tegemoet gaan en me blijven richten op mijn vak. Door mijn aansluiting bij het CAT voldoe ik aan de WKKGZ. Therapeuten waarvan de zorg (gedeeltelijk) vergoedbaar is door zorgverzekeraars zijn verenigd in het Collectief Alternatief Therapeuten – Vergoedbaar.

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg

De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraars en cliënten. Forza Ragazzi is ingeschreven bij de koepelorganisatie Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) als Register therapeut BCZ met licentie nummer 409069R.

AGB praktijkcode 90-50486
AGB Zorgverlenercode 90-041670

GAT Geschillen

De WKKGZ heeft als doel er voor te zorgen dat zorgaanbieders hun klacht op een goede manier afhandelen. Op een persoonlijke manier en binnen een redelijke termijn. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij bij slechte ervaringen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Het GAT is eind 2017 opgericht met dat doel en met het doel voor therapeuten en hun cliënten voor een lage prijs een goede klachtenbehandeling te garanderen. Het GAT is een onafhankelijke geschillencommissie die neutraliteit waarborgt wanneer het gaat om het behandelen van geschillen en klachten. Het GAT zorgt er voor dat de belangen van de klager en de therapeut gelijkwaardig worden behandeld.

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd

De stichting KwaliteitsRegister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De bij deze stichting betrokken organisaties zijn het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).  De stichting tracht haar doel te bereiken door het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op HBO-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;  het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak en het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een inschrijving in het register. Forza Ragazzi is SKJ geregistreerd.