“Kwaliteit is het geheel van eigenschappen en kenmerken van een product of dienst dat van belang is voor het voldoen aan vastgestelde of vanzelfsprekende behoeften.”

Een hele mond vol! Ik vertaal dat naar:

De zekerheid dat de het kind of de jeugdige die bij mij komt op de best mogelijke manier begeleiding krijgt.

Veiligheid

Fysieke veiligheid

De stichting KwaliteitsRegister Jeugd heeft als doel de kwaliteit van beroepsuitoefening in de jeugdzorg te borgen. De bij deze stichting betrokken organisaties zijn het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).  De stichting tracht haar doel te bereiken door het inrichten en houden van een register waarin gedragswetenschappers en beroepsbeoefenaren in hbo-functies met een opleiding op HBO-niveau, werkzaam in de jeugdzorg, kunnen worden ingeschreven ten bewijze van het voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid;  het inrichten en onderhouden van een stelsel van tuchtrechtspraak en het op aanvraag registreren van professionals in de jeugdzorg, het publiek maken van de registraties en, ter uitvoering van een daartoe strekkende tuchtrechtelijke uitspraak, het doorhalen van een inschrijving in het register. Forza Ragazzi is SKJ geregistreerd.