Voor wie?

Kinderen en jongeren die begeleiding kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel gebied, een steuntje in de rug.
Waarvoor kan je kind onder andere bij mij terecht:

 

Wat is kinder- en jeugdtherapie?

Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren vanaf ca. 7-21 jaar. Bij deze begeleiding staat de hulpvraag van het kind of de jongere altijd centraal. Er wordt integratief gewerkt, dat betekent dat er vanuit diverse invalshoeken naar het kind of de jongere en de hulpvraag gekeken wordt.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse therapiemodellen uit bijvoorbeeld Speltherapie, Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. Er worden veel verschillende materialen ingezet, zoals knuffels, spelletjes, speelgoed, teken – en knutselmateriaal, boekjes, praat-kaartjes en nog veel meer. Het hangt er ook vanaf waar je kind interesse in heeft. De keuze voor de interventies is hierdoor gebaseerd op wat het best past bij het kind.

Visie

Bij het kijken naar het kind speelt ook de wereld rondom het kind een belangrijke rol: hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school, hoe gaat het met vriendschappen? Doel van de begeleiding is dat het kind of de jongere op een ontspannen manier controle kan krijgen over datgene waar hij of zij last van heeft waardoor het in staat is makkelijker met de dingen om te gaan.  Het kind leert zo te vertrouwen op zijn of haar kracht en ontwikkelt zo vertrouwen in zichzelf. De kindertherapeut observeert, onderzoekt en begeleidt het kind vanuit verschillende modellen. Die verklaringsmodellen worden hier verder uitgelegd mocht je daar interesse in hebben.

Het kind is de client van de kinder- en jeugdtherapeut.. Dat betekent dat de hulpvraag van het kind centraal staat. De inhoud van de sessies zijn privé. Pas na overleg met het kind worden informatie met ouders of anderen besproken. Dat betekent dat het kind zelf de keuze heeft met wie hij of zij de besproken en behandelde zaken wenst te delen. Indien ik van mening ben dat het in het belang van het kind is informatie te delen, zal ik hiertoe een gemotiveerd voorstel aan het kind doen.

Elk kind is uniek en heeft recht op een eigen, unieke benadering en behandeling die op zijn of haar situatie en mogelijkheden is afgestemd. Het kind heeft zelf het antwoord op zijn of haar vragen in zich; het kind beschikt over eigen hulpbronnen en een zelfoplossend vermogen.

Kindertherapie dient als ondersteuning en/of aanzet bij het kind om zijn of haar eigen kracht te gaan. Zo is het kind in staat die keuzes te maken om het probleem op te lossen op zijn of haar eigen manier. Het kind ontwikkelt hierdoor zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld

Laagdrempeligheid en toegankelijkheid zijn voor mij belangrijke waarden. Daarnaast werk ik integratief en oplossingsgericht. Als je je afvraagt of ik jouw kind zou kunnen helpen neem dan gerust vrijblijvend contact op om te overleggen. Elk kind is tenslotte uniek!.