Kindertherapie en Kindercoaching

De Italiaanse cultuur leeft en is vol emotie. De aandacht die de Italiaan heeft voor het kind is enorm. Ook heb ik zelf  de Italiaanse cultuur leren waarderen. Vandaar dat ik gekozen heb voor een Italiaanse naam voor mijn praktijk. Forza Ragazzi betekent letterlijk “sterke kinderen“. Om aan te geven wat het doel is van mijn praktijk wordt ook gebruik gemaakt van de naam Kindertherapie Valkenswaard.
Forza Ragazzi | Kindertherapie Valkenswaard is ingeschreven bij de KvK Oost Brabant onder nummer 17172331.

Voor wie?

Kinderen en jongeren die begeleiding kunnen gebruiken op sociaal-emotioneel gebied, een steuntje in de rug.
Waarvoor kan je kind onder andere bij mij terecht:

 • Faalangst
 • Hooggevoeligheid
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Als er wat meer weerbaarheid nodig is
 • Verdriet
 • Pesten ( gepest worden of zelf de pester zijn)
 • Onzekerheid
 • Angsten
 • Spanning bij overstap naar de middelbare school
 • Moeilijk vrienden maken
 • Boze buien
 • Moeite met het verdriet rondom echtscheiding en verlies

Als je je afvraagt of ik jouw kind zou kunnen helpen neem dan gerust contact op om te overleggen.

Forza Ragazzi werk integratief, oplossingsgericht en is laagdrempelig.

Wat is kinder- en jeugdtherapie?

Kinder- en Jeugdtherapie is een kortdurende vorm van begeleiding voor kinderen en jongeren vanaf ca. 7-21 jaar. Bij deze begeleiding staat de hulpvraag van het kind of de jongere altijd centraal. Er wordt integratief gewerkt, dat betekent dat er vanuit diverse invalshoeken naar het kind of de jongere en de hulpvraag gekeken wordt.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse therapiemodellen uit bijvoorbeeld Speltherapie, Cognitieve Gedragstherapie en Oplossingsgerichte therapie. Er worden veel verschillende materialen ingezet, zoals knuffels, spelletjes, speelgoed, teken – en knutselmateriaal, boekjes, praat-kaartjes en nog veel meer. Het hangt er ook vanaf waar je kind interesse in heeft. De keuze voor de interventies is hierdoor gebaseerd op wat het best past bij het kind.

Elk kind is tenslotte uniek!

Bij het kijken naar het kind speelt ook de wereld rondom het kind een belangrijke rol: hoe gaat het thuis, hoe gaat het op school, hoe gaat het met vriendschappen.

Doel van de begeleiding is dat het kind of de jongere op een ontspannen manier controle kan krijgen over datgene waar hij of zij last van heeft waardoor het in staat is makkelijker met de dingen om te gaan.  Het kind leert zo te vertrouwen op zijn of haar kracht en ontwikkelt zo vertrouwen in zichzelf.

De kindertherapeut observeert, onderzoekt en begeleidt het kind vanuit zes verschillende verklaringsmodellen:

Medisch Model: gericht op medische, lichamelijke oorzaken
Stress model: gericht op de verhouding draaglast/draagkracht
Cognitief model: gericht op vaste overtuigingen die zorgen voor gedachten, gevoelens en gedragingen
Gedragsmodel: gericht op het aan/afleren van gedrag
Systemisch model: gericht op communicatie en loyaliteit in de wereld rondom het kind
Psycho analytisch model: gericht op onverwerkte dingen, trauma’s